Våra projekt

NYBYGGNATION

partILLE PORT

Entreprenad av fasaddelen på PEAB:s projekt, Partille port.

FASADBYTE

BRF. Artemis

Byte av enstegstätad fasad till luftad fasadskiva (KNAUF AQUAPANEL).